Cập nhật: Lượt xem: 438 [ HTML5 ]

Sự xuất hiện của HTML 5 hai năm về trước là một sự kiện trọng đại của cộng đồng lập trình web.

HTML 5.1 có gì mới?

Cập nhật: Lượt xem: 771 [ HTML5 ]

Sử dụng Window.postMessage API để truyền dữ liệu giữa các iframe/popup qua lại với nhau và với trang chính.

API HTML5 window.postMessage API

Cập nhật: Lượt xem: 739 [ HTML5 ]

Hướng dẫn cách sử dụng html5 fullscreen API để làm cho một elment bật được chố độ fullscreen. API rất đơn giản nhưng lại rất hữu ích.

Fullscreen bằng HTML5

Cập nhật: Lượt xem: 772 [ HTML5 ]

Hướng dẫn cách validate form trong html5, không cần sử dụng javascript mà các input vẫn được validate tự động.

Validate Form  với HTML5

Cập nhật: Lượt xem: 2175 [ HTML5 ]

Hôm  nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một trình chơi nhạc đơn giản nhưng có đầy đủ chức năng như tên nhạc, tên tác giả, ảnh bìa, và các nút bấm cơ bản như (play / pause, rewind / forward) và đặc biệt là có hẳn một danh sách nhạc (playlist) giúp người dùng dễ dàng chọn bài hát ưa thích mà họ muốn nghe.

HTML5 Audio player với playlist đơn giản bằng jQuery

Cập nhật: Lượt xem: 1017 [ HTML5 ]

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu sang các Tag mới trong HTML5. HTML5, phiên bản mới nhất của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), là bản hiệu chỉnh triệt để nhất về ngôn ngữ này cho đến nay. Nó giới thiệu nhiều tính năng mới trong nhiều lĩnh vực. Ngày nay, có một vài tag được bỏ qua, không sử dụng tới hoặc sử dụng không đúng mục đích của nó đều bị loại bỏ hoặc viết lại bởi HTML5.

Thẻ Tag trong HTML5

Cập nhật: Lượt xem: 845 [ HTML5 ]

Canvas là phần tử mới xuất hiện trong HTML5, việc hiểu rõ và sử dụng canvas sẽ giúp các bạn có thể viết được nhiều ứng dụng như games. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng nhỏ đơn giản về HTML5 Canvas. Với ứng dụng này, các bạn có thể lấy mã màu theo HEX và RGB mà chúng ta thường gọi với cái tên là ” Color Picker “.

Tạo ứng dụng Color Picker đơn giản với HTML5 Canvas